ร้านค้าของคุณ : อนุสรา ( ID : 3219 )

���������������������������������������

แผนการจ่ายผลตอบแทน

คุณสมบัติการสมัครสมาชิก และ สิทธิพิเศษ
- อายุ 18  ปี ขึ้นไป
- ค่าสมัครสมาชิก 180 บาท
ฟรี! สบู่ผิวสวยหน้าใส 1 ก้อน  มูลค่า 200 บาท + เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ + คู่มือธุรกิจ
- ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกตำแหน่างทางธุรกิจ 

Small (S)       : ซื้อ-ขายสินค้าสะสมส่วนตัว 500 คะแนน
Medium (M)  : ซื้อ-ขายสินค้าสะสมส่วนตัว  1,000 คะแนน หรือ แนะนำ M จำนวน  2 รหัส
Large (L)       : ซื้อ-ขาย สินค้าสะสมส่วนตัว 6,000 คะแนน หรือ แนะนำ M จำนวน  3 รหัส
 
 

 

สิทธิประโยชน์สมาชิก

 

1.  กำไรจากการขายปลีก
   
- ซื้อราคาสมาชิก  เพื่อขายปลีก  กำไร 20-30%
    - ซื้อราคาขายส่ง   เพื่อขายปลีก  กำไร 20-65% (ตำแหน่ง M และ L มีสิทธิ์ซื้อในราคาขายส่ง)

 

2. โบนัสแนะนำตรง 10% 
     สมาชิกที่มีตำแหน่ง S,M,L  มีสิทธิ์ได้รับโบนัสจากการแนะนำสมาชิกตรง 10% ของคะแนน จ่ายโบนัสทุกครั้งที่สมาชิกที่เราแนะนำตรงซื้อสินค้าในยอดส่วนตัวเพื่อสะสมขึ้นตำแหน่ง หรือ รักษายอด...ตลอดไป

 
โปรโมชั่นพิเศษ!! ดับเบิ้ลโบนัส 100% ของค่าแนะนำตรง
ระยะเวลา
 1 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
 
 

3.โบนัสบริหารทีม 4% - 60%
    3.1  ตำแหน่ง 
S  รับโบนัสบริหารทีม  4% X สูงสุด 5 ชั้น  ของทีมงานภายใต้ผังองค์กรแบบ 1-2-3 สายงาน
    3.2  ตำแหน่ง M  รับโบนัสบริหารทีม  4% X สูงสุด 10 ชั้น  ของทีมงานภายใต้ผังองค์กรแบบ 1-2-3 สายงาน
    3.3  
ตำแหน่ง L  รับโบนัสบริหารทีม  4% X สูงสุด 15 ชั้น  ของทีมงานภายใต้ผังองค์กรแบบ 1-2-3 สายงาน
 
 

 
 
 
โปรโมชั่นพิเศษ 1 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
 

โบนัส ALL SALE จากยอดขายทั่วโลก 5% ของคะแนนทั้งบริษัทฯ  แบ่งออกเป็น 2 กองทุน
   4.1 กองที่ 1     โบนัส  3% ของคะแนนยอดขายทั้งบริษัทฯ
   - สำหรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตำแหน่ง L
   -
แนะนำ L 5 คนภายในเดือน หรือ 
   - สมาชิกเก่าที่แนะนำตรงรักษายอด 1000pv + สมาชิกใหม่ L ครบ 5 คน หรือ
   - ยอดขายส่วนตัวสะสม 5,000 pv
   พิเศษ! ถ้าสมาชิกมียอดขายส่วนตัวสะสม 30,000 pv เฉลี่ย 1-6  ในเดือนปฎิทิน มีสิทธิ์รับโบนัส 1 แชร์ ในยอดขายเดือนที่ 6
  
พิเศษ! ถ้าสมาชิกมียอดขายส่วนตัวสะสม 30,000 pv เฉลี่ย 7-12 เดือนปฎิทิน มีสิทธิ์รับโบนัส 1 แชร์ ในยอดขายเดือนที่ 12
 
4.2 กองที่ 2    โบนัส  2% ของคะแนนยอดขายทั้งบริษัทฯ
   - สำหรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตำแหน่ง L
   - 
แนะนำ L 10 คนภายในเดือน หรือ 
   - สมาชิกเก่าที่แนะนำตรงรักษายอด 1000pv + สมาชิกใหม่ L ครบ 10 คน หรือ
   - ยอดขายส่วนตัวสะสม 10,000 pv
   พิเศษ! ถ้าสมาชิกมียอดขายส่วนตัวสะสม 60,000 pv เฉลี่ย 1-6  ในเดือนปฎิทิน มีสิทธิ์รับโบนัส 1 แชร์ ในยอดขายเดือนที่ 6
  
พิเศษ! ถ้าสมาชิกมียอดขายส่วนตัวสะสม 60,000 pv เฉลี่ย 7-12 เดือนปฎิทิน มีสิทธิ์รับโบนัส 1 แชร์ ในยอดขายเดือนที่ 12


 รายได้ข้อ 2-3  ทุกตำแหน่งรักษาด 500 pv หรือ ตามโปรโมชั่นพิเศษในแต่ละเดือน
Scroll